Indexatie/loonsverhoging Veterinaire sector cao

29-11-2022:

Zoals jullie vast al weten hebben we afgelopen tijd veel signalen ontvangen dat de hoge inflatie erg speelt onder de leden van de BPL. De eerder afgesproken jaarlijkse cao verhogingen van 2% zijn erg sober vergeleken met de werkelijke inflatie en loonafspraken bij veel andere bedrijven en sectoren. Dit schuurt extra omdat we tijdens de totstandkoming van de huidige cao ook best wat moeite hadden met de toen ook al ‘magere’ uitkomst.

In de gesprekken met de BPW hebben we dit opnieuw naar voren gebracht. De BPW heeft hierover nagedacht en beraadt zich op een eenmalige nominale vergoeding voor alle werknemers. De BPL heeft samen met de andere vakbonden laten weten hier geen voorstander van te zijn. Wij willen graag een extra structurele verhoging, waar iedereen ook op de lange termijn iets aan heeft. De huidige loonontwikkeling bij andere bedrijven/sectoren (op basis van cijfers AWVN inmiddels oplopend richting 5%) is daarbij ons referentiekader.

Daarnaast zijn we in gesprek met de BPW over de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De BPW wil graag de ORT “harmoniseren” voor alle werknemers en deze nominaal maken. Wij staan achter het harmoniseren van de ORT voor dierenartsen, paraveterinairen en andere werknemers die onder de cao vallen. Uiteraard staan wij niet achter het nominaal maken van deze toeslag, aangezien er een grote diversiteit is aan salariëring binnen de cao.
Deze beide punten zouden 22 november op de ALV van de BPW besproken worden. Ons standpunt is hierin duidelijk. Het is nu wachten op de reactie van de BPW.

We houden jullie op de hoogte.

28-09-2022:

Zoals velen van jullie ons al hebben aangegeven is de afgesproken loonsverhoging van de ‘nieuwe’ sector cao (2% op jaarbasis) erg laag ten opzichte van de huidige inflatie en ook ‘bescheiden’ ten opzichte van de steeds hoger wordende gemiddelde contractloonstijgingen in Nederland. Bij de totstandkoming van onze eigen sector cao was de hoge inflatie (en de gevolgen daarvan voor de loonontwikkeling) niet te voorzien.
We zijn met de BPW (belangenvereniging voor de werkgevers) in gesprek over de studieafspraken uit de cao. Beloning (benchmark/marktconformiteit) is één van de onderwerpen. Het is wat ongebruikelijk, omdat de cao nog tot 31 december 2023 loopt, om nu al met de BPW in gesprek te gaan, maar beide partijen willen praten over de ontwikkeling van de lonen in de sector ten opzicht van de enorme inflatie. Samen gaan we proberen te zoeken naar een oplossing. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates!

Daarnaast willen we jullie er nogmaals op attenderen dat de sector cao een minimum cao is. Het aanpassen van je salaris (in positieve zin uiteraard) kan dus ook los van de afgesproken cao-verhogingen. Zeker in deze tijd waar de gemiddelde dierenartsenpraktijk zo goed draait kun je dus ook altijd zelf je salaris met je werkgever bespreken! 
Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte!