WIA gat informatie

Wat is het WIA gat en wat betekent dit voor jou als dierenarts? 

Mocht je onverhoopt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken dan kan je geconfronteerd worden met een enorme inkomensval. Je krijgt dan te maken met de WIA (Wet Inkomen naar Arbeid). Deze valt uiteen in de:

  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor mensen waarvan niet valt te verwachten dat ze weer arbeidsgeschikt zullen worden. Je ontvangt 70% van je laatstverdiende loon.
  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je nog een deel van je inkomen zelf kunt verdienen. Als je minder verdient dan de helft van wat je volgens het UWV nog kunt verdienen krijg je uiteindelijk een vervolguitkering. Dit is een percentage van het minimumloon.

Rekenvoorbeeld: Dierenarts geboren 01-01-1988, werkt sinds 5 jaar. Salaris 1e schaal B: € 43735,-- per jaar incl. vakantiegeld. Bruto ex. vakantiegeld €3374,-- per maand.

Na 6 weken ziekte ontvangt deze dierenarts 85% van zijn loon= bruto € 2868,-- per maand. Aan het eind van de ziekteperiode bepaalt het UWV dat de dierenarts 50% arbeidsgeschikt is. Dat betekent dat hij 50% van zijn oorspronkelijke inkomen zelf moet verdienen. Hij is echter slechts in staat om op jaarbasis 10.000 euro te verdienen. Hoe gaat dat verder?

Na 2 jaar krijgt hij 2 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van 75% van het laatst verdiende loon van bruto € 1952,-- per maand. Dan krijgt hij 5 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van 70% van het laatstverdiende loon en is zijn uitkering € 1822,07 bruto per maand. Als hij daarna nog steeds niet in staat is om de helft te verdienen van het bedrag dat UWV vindt dat hij kan verdienen komt hij in een vervolguitkering en krijgt hij € 543,05 per maand.

ex. vakantiegeld 8% salaris bruto per maand uitkering bruto per maand totaal bruto per maand netto ca. per maand
1e 6 weken €3374   €3374 €2428
6-104 weken €2868   €2868 €2169
2 maanden 75% €833 €1952 €2785 €2128
5 maanden 70% €833 €1822 €2655 €2056
vervolguitkering €833 €543 €1376 €1240

Ben je alleenverdiener of kostwinner of heb je een partner met een laag inkomen? Realiseer je dat dit je kan overkomen. Omdat de BPL zich ook sterk maakt voor secundaire arbeidsvoorwaarden hebben we met de BPW afgesproken dat je werkgever binnen de cao 50% betaalt van een verzekering tegen deze inkomensval. Het is ook mogelijk dat je werkgever zo’n verzekering voor al zijn personeel tegelijk afsluit en dat je daar dan 50% van betaalt. Meestal is de laatste optie gunstiger, ook voor personeel “met een vlekje” omdat er bij een collectieve verzekering minder naar het individu wordt gekeken. Nadeel is dat je collegae het ook moeten willen. Het rekenvoorbeeld maakt echter duidelijk dat het heel belangrijk is om je te verzekeren tegen deze armoedeval. 

Als je werkgever geen lid is van de BPL raden we je aan met je werkgever te overleggen of het mogelijk is om zo’n verzekering aan het personeel aan te bieden tegen een gereduceerd tarief.