Wat als mijn werkgever niet meer onder de cao valt?

Beste leden,

 

Zoals jullie allemaal wel weten zijn er een aantal praktijken, zoals IVC Evidensia en de Lingehoeve, die hun BPW lidmaatschap hebben opgezegd. Dit betekent dat ze niet meer zijn aangesloten bij de cao Veterinaire Sector. Er is nog veel onduidelijk over wat deze praktijken gaan doen met hun arbeidsvoorwaarden, maar we merken dat er bij onze leden veel vragen leven over de consequenties voor hun arbeidsvoorwaarden en contract. 

Wat betekent dit voor dierenartsen in loondienst nu een werkgever zijn BPW-lidmaatschap heeft opgezegd?
Door het lidmaatschap van de BPW was je werkgever verplicht de cao toe te passen op al zijn medewerkers. Maar doordat dit lidmaatschap opgezegd is zijn er veel vragen. Wanneer gelden de voorwaarden uit de cao voor jou als individuele werknemer en wanneer geldt dit niet meer? 
Voor de huidige werknemers/contracten geldt dat je arbeidsovereenkomst zoals die nu is, blijft gelden tot je iets anders ondertekent. 

Als bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar de cao Veterinaire sector dan is deze gewoon van toepassing. De huidige cao blijft dan voor jou gelden, met uitzondering van de passages waarin voor de werknemer in positieve zin van de cao wordt afgeweken. Bij het afsluiten van een nieuwe cao zijn nieuwe aanpassingen niet van toepassing op je contract, maar de huidige cao bepalingen verliezen hun waarde dus zeker niet. 

Je bent niet verplicht om een nieuwe regeling te ondertekenen (ook niet als er een eenzijdig wijzigingsbeding in je arbeidsovereenkomst staat). Lees goed wat er geboden wordt en vergelijk dat met je huidige arbeidsvoorwaarden en beslis dan of je hiermee wel of niet akkoord wilt gaan. Nieuwe werknemers zullen een nieuw contract ontvangen waarbij vermoedelijk de verwijzing naar de veterinaire sector cao niet meer aanwezig is. Werkgevers zijn altijd gebonden aan de wettelijke regels, zoals het Burgerlijk wetboek, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en de Wet arbeid en zorg. Ook bij de cao zijn we aan deze wettelijke regels gebonden, dus deze kun je er altijd bij houden ter vergelijking. 

We kunnen helaas nog niet veel toelichten over de verschillen met de cao, omdat het nog niet bekend is wat deze praktijken zullen gaan doen met hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is de volledige tekst van de nieuwe Veterinaire Sector cao nog niet bekend.
Een contract is persoonlijk en er zal dus altijd maatwerk nodig zijn. Er valt geen algemeen advies te geven, dus voor iedereen geldt: lees goed je arbeidsvoorwaarden door en beslis voor jezelf of je wel of niet tekent.

Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is, zeker als je ook gaat kijken op de lange termijn. Als BPL komen wij op voor de belangen van dierenartsen in loondienst en vinden we het belangrijk dat jij krijgt wat je verdient. Zodra we wat meer weten kunnen we hopelijk een vergelijking maken voor jullie, zoals we destijds ook bij de AVR van AniCura en CVS gedaan hebben.

Leden van de BPL kunnen hun contract gratis bij ons laten checken door deze in te sturen via je persoonlijke account op onze website: https://www.bpl-dierenartsen.nl/contractcheck

 

Belangrijk je te laten vertegenwoordigen! 

In de veterinaire sector verandert er veel in korte tijd. Juist nu is het belangrijk dat we als dierenartsen in loondienst samen optrekken en ons hard maken voor onze positie en rechten. De BPL doet dit met en voor jullie! Niet alleen door het adviseren / onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden, maar ook door juridisch advies te geven bij persoonlijke vragen. Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed we daarbij hebben. Dus, deel deze informatie met je collega’s die nog geen BPL-lid zijn en wijs ze op de voordelen van het BPL lidmaatschap (slechts €71,50 per jaar). Klik hier om je aan te melden.