Consignatiediensten

Consignatie houdt in dat een werknemer tussen twee normale werkuren of tijdens de pauze bereikbaar en beschikbaar is om zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan wanneer hier een beroep op gedaan wordt. Een dergelijke oproep gaat dan boven de voorschriften over de rusttijden en pauze. Bij een consignatiedienst moet je kunnen werken als het moet, maar hoef je niet op je werkplek te wachten.

Consignatievergoeding bedraagt €3,70 voor elk uur dat je oproepbaar/bereikbaar bent buiten de normale openingstijden van de kliniek. Op feestdagen geldt dat je een vaste vergoeding van €5,00 per uur krijgt. Door deze hogere vergoeding worden telefonische oproepen niet als arbeidstijd gerekend. Wanneer je als gevolg van de oproep hulp moet verlenen start de werktijd bij vertrek vanuit huis en eindigt deze bij het verlaten van de kliniek. Als je binnen een half uur na het verlaten van de kliniek opgeroepen wordt, telt de tussenliggende tijd wel als werktijd. Voor het verrichten van werk tijdens je oproepdienst gelden de regels bij artikel 19 lid 5. Hier staat onder andere vermeld hoeveel uur je mag werken tijdens 24 uur, maar ook dat wanneer je een oproep krijgt binnen 30 minuten van een eerdere oproep je deze tussentijd als arbeidstijd mag aanmerken. Een oproep wordt hierbij geteld als arbeidstijd vanaf het moment van oproep, met de daarvoor geldende vergoeding. Vanaf het moment dat consignatie overgaat in arbeidstijd zul je, met een eventuele toeslag vanwege werken op inconveniënte uren, uitbetaald worden en geen consignatievergoeding krijgen.