Vacature 'volgens cao'

Het treft ons als BPW en BPL dat in geplaatste vacatures vaak de term ‘volgens cao’ wordt gebruikt.

Graag zouden we u er op willen wijzen dat indien u deze term gebruikt het belangrijk is ook aan te geven welke punten u dan gebruikt. De BPW en BPL, als werkgevers en werknemersvereniging, steken er elk jaar veel tijd, moeite en energie in om de cao te verbeteren. Wij merken dat de cao een slechte naam krijgt door werkgevers die willekeurig stukjes implementeren en werknemers daarmee (onbedoeld) op het verkeerde been zetten.

In het belang van transparantie zijn er volgens ons drie opties die u kunt doorvoeren:

  1. Conform cao met lidmaatschap BPW (hiermee bent u lid van de BPW en conformeert u zich juridisch - een groep praktijken die belang hechten aan het zijn van een goede werkgever middels het stellen van een minimum cao en een ondergrens stellen van arbeidsvoorwaarden binnen de diergeneeskunde - zie link bpw website -nog in te voegen).
  2. Gebruikmakend van onderdelen van de cao (u kunt zelf aangeven aan welke voorwaarden u voldoet, maar laat dat ook uw (toekomstig) werknemer weten).
  3. Volgens eigen arbeidsvoorwaarden.

Graag hopen wij op uw medewerking, maar uiteraard meer nog op uw ondersteuning in de totstandkoming van duidelijke arbeidsvoorwaarden waar zowel werknemer als werkgever mee uit de voeten kunnen.

Klik hier voor de cao Veterinaire sector 2021 (voorheen de cao Dierenartspraktijken).