Cao snel en simpel

Hieronder zijn korte teksten te vinden die betrekking hebben op een onderdeel uit de cao voor Dierenartspraktijken. Deze stukken tekst worden geschreven door het BPL bestuur en gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Diergeneeskunde.

 

Verhoging van het loongebouw: hoe zit dat?

In de cao van 2024-2026 gaat het loongebouw verhoogd worden naar de mediaan. Hoe zit dat? Lees verder...

Nieuwe cao, nieuwe contracten, nieuwe BPW leden.

Mijn contract gaat onder de cao vallen, wat betekend dat voor mij? Lees verder...

Is de cao Dierenartspraktijken op jou van toepassing?

Hoe weet je of de cao geldt voor jou als werknemer. Lees verder... 

Periodiek, inflatie en indexering

Wat betekenen deze termen eigenlijk en waarom zijn ze belangrijk? Lees verder...

Minuren

Wat zijn minuren, wat zijn je rechten en wat staat er in de cao. Lees verder...

Cao artikel 3 - Proeftijd

Wanneer wel en wanneer geen proeftijd. Lees verder...

Cao artikel 5.5 - Relatiebeding.

Relatie- en concurrentiebeding, wat is dat precies? Lees verder...

Cao artikel 12 - Vakantie en extra verlof

Vakantiedagen, altijd een veel besproken onderwerp, zeker in deze tijd. Want hoe zit het nou precies? Lees verder...

Cao artikel 13 - Buitengewoon verlof

Wist je dat je extra vrije dagen krijgt voor de speciale gebeurtenissen in je leven? Denk hierbij aan bruiloften, dienstjubilea. Lees verder...

Cao artikel 15b - Duurzame inzetbaarheid 

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and they leave us?" CEO answers: "What happens if we don't and they stay?". Lees verder...

Cao artikel 16.2 - Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

Waar heb je recht op wanneer je helaas arbeidsongeschikt geworden bent? Dit is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Lees verder...

Cao artikel 17 - Zwangerschap

Alle regels en welke rechten je hebt over het werken als zwangere staan vermeld in de Arbeidstijdenwet. Hierin kun je vinden wat je rechten zijn omtrent werktijden, diensten en pauzes. Lees verder...

Cao artikel 19 - Consignatiediensten

Consignatievergoeding bedraagt €3,70 voor elk uur dat je oproepbaar / bereikbaar bent. Lees verder...

Cao artikel 21 - Overuren en meeruren

In de cao wordt gesproken over overuren en meeruren. Dit roept altijd veel vragen op. Lees verder...

Cao vs avr / or

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor de dierenartsen. Lees verder...