Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst

Krijg jij wat je verdient?

Speciaal voor dierenartsen in loondienst is de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in loondienst (BPL) opgericht. Waar staat de BPL voor?

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van dierenartsen in loondienst
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van groepen, besturen e.d..
  • Geven van advies aan alle leden op het gebied van rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever.
  • Vraagbaak voor al onze leden, indien nodig wordt advies van een jurist ingewonnen.
  • Jaarlijks overleg over de nieuwe cao, die ook voor werkgevers die zich niet onveranderd aan de cao houden vaak een leidraad is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en lonen.
  • Doorontwikkelen van het functiewaarderingssysteem, waardoor jij meer zicht hebt op hoeveel jij verdient en hoe je salaris zich zou moeten ontwikkelen.

De BPL is onafhankelijk en geen onderdeel van de KNMvD. Voor €50,-- per jaar ben je lid.

Word nu lid van BPL-dierenartsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws

Model arbeidsovereenkomst

De model arbeidsovereenkomst zoals die in de "CAO Dierenartspraktijken (dierenartsen in loondienst) 1 janurari 2017 - 31 december 2017" staat, klopt niet meer! Er wordt momenteel druk gewerkt aan de nieuwe (= juiste) versie. We hopen die versie zo snel mogelijk online te hebben. Mocht je in de tussentijd vragen hebben hierover, mail ons! info@bpl-dierenartsen.nl