Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst

Krijg jij wat je verdient?

Speciaal voor dierenartsen in loondienst is de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in loondienst (BPL) opgericht. Waar staat de BPL voor?

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van dierenartsen in loondienst
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van groepen, besturen e.d..
  • Geven van advies aan alle leden op het gebied van rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever.
  • Vraagbaak voor al onze leden, indien nodig wordt advies van een jurist ingewonnen.
  • Jaarlijks overleg over de nieuwe cao, die ook voor werkgevers die zich niet onveranderd aan de cao houden vaak een leidraad is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en lonen.
  • Doorontwikkelen van het functiewaarderingssysteem, waardoor jij meer zicht hebt op hoeveel jij verdient en hoe je salaris zich zou moeten ontwikkelen.

De BPL is onafhankelijk en geen onderdeel van de KNMvD. Voor €50,-- per jaar ben je lid.

Word nu lid van BPL-dierenartsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws

Nieuw bestuurslid gezocht!

Nieuwe collega gezocht (m/v)

Ben jij een dierenarts A/B/C in loondienst? Een echte teamplayer? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Denk je wel eens na over de positie van dierenartsen in loondienst? Heb je de perikelen rondom de cao met interesse gevolgd? Heb je hierover een duidelijke mening en frisse ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij?