Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst

KRIJG JIJ WAT JE VERDIENT ?

Speciaal  voor  dierenartsen  in  loondienst  is  de  Belangengroep  Praktiserende Dierenartsen in Loondienst (BPL) opgericht. De BPL is een overleg- en adviesplatform voor deze groep werknemers. Samen met de werkgevers (BPW) hebben we ervoor gezorgd dat er in 2006 een CAO tot stand kwam. In de CAO staan je rechten en plichten als dierenarts in loondienst.  Door een zogenaamd  functiewaarderingssysteem  weet  je  bovendien  hoeveel  je verdient en hoe je loon zich ontwikkelt in de tijd.

Ieder jaar onderhandelt de BPL opnieuw met de werkgevers over een nieuwe CAO.

Als BPL-lid heb je het recht om mee te praten over veranderingen in het stelsel van de CAO. Daarnaast heb je een vereniging achter je als je denkt dat er iets is dat alle praktiserende dierenartsen in loondienst aan gaat.

Ook goed voor jezelf!

Heb je zelf problemen, bijvoorbeeld met een werkgever, dan kan de BPL je antwoorden geven of je doorverwijzen naar de juiste instanties.

Word nu lid van BPL-dierenartsen.

Het laatste nieuws

Enquête KNMvD

Beste BPL-leden en niet-leden,

Op verzoek van de BPL en de BPW heeft de KNMvD een enquête rondgestuurd naar alle practiserende dierenartsen van Nederland (KNMvD-leden en niet-leden). In deze enquête wordt een aantal vragen aan je voorgelegd, die relevant zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de CAO. Op deze manier kan je je stem laten horen, dus laat deze kans niet aan je voorbij gaan!

Het BPL-bestuur