Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst

Waarom lid worden?

Speciaal voor dierenartsen in loondienst is de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in loondienst (BPL) opgericht. Waar staat de BPL voor?

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van dierenartsen in loondienst.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van groepen, besturen e.d..
  • Geven van advies aan alle leden op het gebied van rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever.
  • Vraagbaak voor al onze leden, indien nodig wordt advies van een jurist ingewonnen.
  • Jaarlijks overleg over de nieuwe cao.

Voor €71,50 per jaar ben je lid. Voor studenten is het BPL lidmaatschap gratis.