Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst

Krijg jij wat je verdient?

Speciaal voor dierenartsen in loondienst is de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in loondienst (BPL) opgericht. Waar staat de BPL voor?

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van dierenartsen in loondienst
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van groepen, besturen e.d..
  • Geven van advies aan alle leden op het gebied van rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever.
  • Vraagbaak voor al onze leden, indien nodig wordt advies van een jurist ingewonnen.
  • Jaarlijks overleg over de nieuwe cao, die ook voor werkgevers die zich niet onveranderd aan de cao houden vaak een leidraad is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en lonen.
  • Doorontwikkelen van het functiewaarderingssysteem, waardoor jij meer zicht hebt op hoeveel jij verdient en hoe je salaris zich zou moeten ontwikkelen.

De BPL is onafhankelijk en geen onderdeel van de KNMvD.

Voor €60,-- per jaar ben je lid. Let op! Voor de laatste maanden van 2018 hebben we een actie: Word nu lid en betaal pas vanaf 1 januari 2019 contributie! Voor studenten is het BPL lidmaatschap gratis.