Wat is de BPL?

De BPL, zoals de naam al zegt, is een belangengroep voor praktiserende dierenartsen in loondienst. Met vakbond De Unie achter ons, vertegenwoordigen wij dierenartsen in loondienst op het gebied van arbeid en arbeidsgerelateerde onderwerpen. 

De BPL is in 2002 opgericht om te voldoen aan de behoefte van collectieve vertegenwoordiging van dierenartsen in loondienst. Op 13 juni 2006 zijn de handtekeningen gezet onder de eerste cao dierenartspraktijken in Nederland (en Europa) door de BPL, BPW (namens de werkgevers) en de bonden CNV Publieke Zaak en AbvaKabo (namens de paraveterinairen). 

Waar staat de BPL voor?

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van dierenartsen in loondienst.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van groepen, besturen e.d.
  • Geven van advies aan alle leden op het gebied van rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever.
  • Vraagbaak voor al onze leden, indien nodig wordt advies van een jurist ingewonnen.
  • Jaarlijks overleg over de nieuwe cao.
  • De BPL is onafhankelijk en geen onderdeel van de KNMvD.