Wat is de BPL?

De Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst, kortweg BPL, vertegenwoordigt de steeds groter wordende groep praktiserende dierenartsen in loondienst die werkzaam is in dierenartsenpraktijken. De BPL is opgericht in 2001 en sinds 2003 een officiële vereniging. 

Wat is het doel van de BPL?

Het vertegenwoordigen van de sociaaleconomische belangen van praktiserende dierenartsen in loondienst in Nederland.

Wat doet de BPL voor haar leden?

  • Cao-onderhandelingen voeren met werkgevers, die sinds 2005 verenigd zijn in de BPW (Belangengroep Practici Werkgevers).
  • Aansturen en ondersteunen bestuurlijke vertegenwoordigers in verschillende veterinaire overlegorganen namens de BPL.
  • Advies verstrekken aan individuele practici in loondienst en studenten die binnenkort gaan afstuderen. 
  • Wensen en belangen van de practici in loondienst inventariseren en overlegorganen vormen. 
  • Veterinaire organen adviseren en consulteren over de positie van de dierenarts in loondienst.
  • Informatievoorziening via website en nieuwsbrieven.