Uitslag ledenraadpleging cao 2024-2026

Stemmen zijn geteld!


Beste BPL leden,

De uitslag van de ledenraadpleging voor de nieuwe cao is bekend. Opvallend veel leden hebben ook daadwerkelijk gestemd. Uitslag is dat ongeveer 85% van de leden die hun stem hebben uitgebracht voor het cao-eindbod heeft gestemd. Dat is uiteraard positief, maar daarbij moet wel een kanttekening worden gemaakt.

Veel van onze leden hebben voor het eindbod gestemd onder het motto ‘beter iets dan niets’. Misschien is dit wat kort door de bocht, maar het geeft wel het sentiment aan wat onder veel van de leden leeft. Bij de tegenstemmers is de kritiek voorspelbaar. Een combinatie van te lange looptijd, te weinig loon en wens tot betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze uitslag betekent wat ons betreft dan ook dat we de komende 3 jaar niet stil kunnen blijven zitten en in dialoog met werkgevers moeten blijven. Na het ‘uitstappen’ van IVC Evidensia uit de cao is de situatie wel veranderd. Een eventuele algemeen verbindend verklaring, waardoor de cao in de hele sector zou moeten worden toegepast, is verder uit beeld dan ooit.  Wat is daardoor de betekenis/werkingssfeer dan nog van deze cao? En wat is er nodig/mogelijk om deze cao nog verder te (kunnen) ontwikkelen? Veel vragen die we op dit moment niet kunnen beantwoorden, maar waar we wel verder over moeten nadenken.
Ook moeten er een aantal onderwerpen zoals de actualisatie van het functiehandboek, harmonisatie dagvensters, duurzame inzetbaarheid en een werkgeversbijdrageregeling nog verder worden uitgewerkt. 

Later deze maand hebben we op uitnodiging van IVC Evidensia een verkennend gesprek over hun wens om misschien een eigen ondernemings-cao af te sluiten. Als BPL hebben we hier nog geen besluit over genomen. Al eerder hebben we aangegeven dat het besluit van IVC Evidensia ons onplezierig heeft verrast. Wij hebben dan ook eerst behoefte aan uitleg en meer informatie. 

Tot zover dit bericht. Zodra de tekst van de nieuwe cao klaar is zullen we deze met jullie delen.
Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens de onderhandelingsdelegatie en het bestuur BPL

 

Anouk Sleiderink

Voorzitter