Verlaging contributie BPL via werkgever

Dit kan via de regeling "Fiscale verrekening vakbondscontributie".

Door middel van onderstaand officieël formulier kun je je werkgever vragen om de BPL contributie via je bruto - maandloon terug te geven. Voor BPW - leden is dit verplicht om aan mee te werken. Dit bedrag gaat wel ten koste van de vrije ruimte en je moet het vóór 15 november bij je werkgever hebben ingeleverd.

Hoe werkt het in het kort:

  • Geef het ingevulde formulier aan je werkgever.
  • Je werkgever houdt 71,50 euro bruto van je maandloon in.
  • Je werkgever geeft jou een vergoeding van 71,50 euro zonder belasting (netto) in te houden.
  • De werknemer betaalt de contributie.

Of:

  • Je laat je werkgever de contributie betalen.
  • Je werkgever trekt vervolgens zelf 65 euro bruto van je maandloon af.

Voor verdere uitleg, zie hieronder:

Fiscale faciliteit vakbondscontributie

Sinds een paar jaar bestaat de fiscale regeling vakbondscontributie.
Via deze regeling krijgt de werknemer een deel van de vakbondscontributie terug. Voor de werkgever zijn er geen meerkosten aan de regeling verbonden. Indien de werknemer daar schriftelijk om verzoekt, zal de werkgever de door de werknemer te betalen jaarcontributie aan de vakbond 1 maal per jaar aan hem/haar vergoeden onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon met het bedrag ter grootte van die vergoeding.

Zijn er nadelen aan deze regeling?

Wanneer de betaalde contributie wordt ingehouden op onderdelen van het salaris, die de basis vormen voor de berekening van het dagloon voor de WIA en WW, heeft dit een negatief effect op de berekening van de hoogte van de WIA en WW uitkering. De grondslag voor de uitkeringen en voor het pensioen wordt iets lager. Dit effect is echter klein te noemen.

Voor het formulier, klik hier.