Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid (Van der Klink e.a., 2010):
”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten."

Op 1 februari 2022 hield de BPL een webinar over werkdruk in de praktijk. Als je lid bent van de BPL kun je het webinar hier terugkijken en de Q&A bekijken.