Duurzame inzetbaarheid

We zijn bezig met een dossier te maken waarin vanalles te lezen is omtrent duurzame inzetbaarheid. Binnenkort meer hierover op deze pagina.

Voor nu vast de definitie van duurzame inzetbaarheid (Van der Klink e.a., 2010):

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten."