Rectificatie artikel 15.2

Pensioenpremie Veterinaire sector cao

Bij het opstellen van de Veterinaire sector cao zijn er onjuistheden in dit artikel opgenomen. Via deze manier willen we jullie erop wijzen dat de werknemer premieplichtig is en zorg draagt voor de tijdige afdracht van de pensioenpremie. De werkgever maakt hiervoor géén afspraken met de SPD. De werknemer kan de SPD verzoeken om de premienota's rechtstreeks naar de werkgever te sturen en hiervoor is geen machtiging vereist.