‘Gedoe’ binnen BPW maakt toekomst cao onzeker!

Beste BPL leden, 

 

In ons laatste bericht hebben we jullie laten weten dat op dinsdag 28 november de BPW (werkgeversvereniging) heeft aangegeven geen ruimer mandaat te hebben om verder te kunnen onderhandelen. Gisteren hebben wij opnieuw contact gehad, helaas is het anders verlopen dan wij hadden verwacht. 

 

Opzegging lidmaatschap(pen) 

Gisteren hebben we niet inhoudelijk verder gesproken over de cao. In plaats daarvan werd ons gemeld dat o.a. IVC Evidensia besloten heeft het lidmaatschap van de BPW op te zeggen en daarmee afscheid te nemen van de cao. 

Inmiddels hebben alle IVC Evidensia medewerkers daar ook een bericht van ontvangen. In dit bericht wordt gesteld dat binnen de BPW de belangen van kleine organisaties en die van IVC Evidensia (als grote organisatie) niet meer gelijk op gingen. Daarnaast is het ook de overtuiging van IVC Evidensia dat het voorgestelde arbeidsvoorwaardenpakket ‘niet optimaal aansluit’ bij de behoeften van de medewerkers binnen een grote organisatie zoals IVC Evidensia. Een vrij vage motivering die ongetwijfeld zal leiden tot de nodige speculaties. 

 

Belang medewerkers opnieuw ondergeschikt

Het bestuur van de BPL is in ieder geval zeer onaangenaam verrast. Alles lijkt erop dat er binnen de BPW geen consensus is over de ingezette koers. Een koers waarbij we eindelijk stappen zouden gaan zetten naar een betere cao en een meer marktconforme beloning. 

Dat nu juist IVC Evidensia in dit stadium van de besprekingen afhaakt is bijzonder ‘pijnlijk’ en onbegrijpelijk. Juist zij hebben flink invloed gehad bij de totstandkoming van de eerste cao voor de veterinaire sector. Daar zijn de medewerkers niet altijd beter van geworden. Zo zijn de dierenartsen meer gaan betalen voor hun pensioen en was er weinig tot geen bereidheid de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk te verbeteren. Medewerkers hebben dit destijds geaccepteerd omdat het belangrijk was om de grootste keten ‘binnenboord’ te krijgen, zodat we samen konden gaan werken aan meer marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Helaas is nu gebleken dat we ons hebben vergist. In plaats van gezamenlijk de schouders eronder te zetten en vanuit een groot collectief echt te gaan investeren in medewerkers, kiest IVC Evidensia weer een eigen koers en daarmee wat ons betreft voor de weg van de minste weerstand. Of IVC Evidensia medewerkers daar beter van worden betwijfelen wij ten zeerste, gezien de eisen die men stelde aan de huidige cao.

 

Verzakelijking 

Steeds meer dierenartsenpraktijken worden overgenomen door investeerders, wat de sector verzakelijkt. Door de overnames zien medewerkers en eigenaren de prijzen keer op keer stijgen. Dat is algemeen bekend. Op zich is daar niets mis mee, maar in deze zakelijke cultuur lijken helaas de medewerkers van ondergeschikt belang. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. En dat klopt niet. In plaats van goede collectieve afspraken te maken, wordt er gekozen voor een andere koers. Een koers waarbij de investeerder centraal staat en men het klaarblijkelijk acceptabel vindt dat de werknemers – vergeleken met andere bedrijven en sectoren – genoegen moeten nemen met zeer bescheiden arbeidsvoorwaarden die verre van marktconform zijn. Alle mooie woorden ten spijt! 

 

Hoe verder?

In plaats van jullie inhoudelijk te kunnen berichten over de stand van zaken betreffende de cao onderhandelingen, is er nu sprake van een heel andere uitdaging. Het gebrek aan consensus binnen de BPW lijkt voor een belangrijk deel het fundament onder de cao weg te slaan. En dat is meer dan zorgelijk. Het doel was immers dat steeds meer werkgevers zich zouden verenigen binnen de BPW, waardoor de cao aan betekenis zou toenemen. Gezamenlijk koersen op de zogenaamde ‘algemeen verbindend verklaring’ vanuit de overheid, zodat alle medewerkers in de sector dezelfde en een eerlijke basis aan arbeidsvoorwaarden zouden hebben. 

Het tegendeel lijkt nu het geval. In plaats van gezamenlijk hard te werken aan het verbeteren van jullie arbeidsvoorwaarden, voelen we ons nu vooral toeschouwer bij een slecht toneelstuk. 

Als BPL bestuur gaan wij ons uiteraard beraden op deze nieuwe situatie. Dinsdag 5 december aanstaande hebben we een extra overleg gepland met de BPW. Daarna gaan we – uiteraard samen met onze leden - de balans opmaken. Het spijt ons dat we op dit moment geen beter nieuws hebben. Hopelijk kunnen we met de resterende partijen nog wel aan een gezonde veterinaire sector blijven werken. 

Wil je reageren? Stuur dan een bericht naar info@bpl-dierenartsen.nl

 

Met vriendelijke groet, 

Anouk, Bram, Emilie, Joyce, Megan en Rick 

Bestuur BPL