Relatie- en concurrentiebeding, wat is dat precies?

Concurrentie- en relatiebeding

Hoewel alleen een relatiebeding in de cao benoemd wordt, willen we toch graag een stuk schrijven over beide lastige en juridisch complexe bedingen.

Een concurrentie en of relatiebeding wordt vaak door werkgevers in arbeidsovereenkomsten opgenomen, om te voorkomen dat de werknemer naar de concurrent gaat en klanten van zijn huidige werkgever meeneemt.

Wanneer mag het wel en wanneer niet?

In principe mag er in een tijdelijk contract geen beding zijn opgenomen, tenzij het aan een aantal voorwaarden voldoet. Het is alleen geldig wanneer je werkgever het schriftelijk met je is overeengekomen, je meerderjarig bent bij het afsluiten, je werkgever het goed heeft onderbouwd en gemotiveerd dat het noodzakelijk is en er zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zijn.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag het worden opgenomen zonder de nadere motivatie, onderbouwing en de noodzakelijkheid. Wel moet het schriftelijk worden overeengekomen en moet je meerderjarig zijn ten tijde van ondertekening.

Advies

De laatste tijd zien we bij de contractchecks steeds vaker dat bedingen worden opgenomen in tijdelijke contracten. De BPL vindt dit geen gunstige ontwikkeling en wil haar leden erop wijzen om hier extra goed op te letten. Wil je zelf meer weten wat de wet hier precies over zegt dan kan je terecht bij Boek 7 artikel 10 van het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren dan ook om de arbeidsovereenkomst niet meteen te tekenen en in deze situatie contact op te nemen met ons. Wij kunnen dit dan, indien nodig, aan de juristen van de Unie voorleggen. Het beding wordt dan voor je getoetst, zodat je weet waar je aan toe bent. Je kunt mailen naar info@bpl-dierenartsen.nl.