Nieuwe cao, nieuwe contracten, nieuwe BPW leden.

Sinds afgelopen mei is er een cao en sindsdien zijn er veel nieuwe praktijken aangesloten bij de Belangenvereniging Practici Werkgevers (BPW). Al deze praktijken verbinden zich om de cao te volgen en de contracten van hun huidige werknemers aan te passen naar onze minimum cao. Als er individuele afwijkende afspraken gemaakt zijn, dan blijven die van toepassing, mits ze beter zijn als de huidige cao afspraak en ze niet voortvloeien uit eerdere cao’s. 

Ingroeiregeling

De ingroeiregeling zorgt er voor dat praktijken die nieuw bij de cao komen binnen 2 jaar het salaris van hun personeel naar het minimum van de geldende cao krijgen. Iedereen krijgt 2% verhoging in januari 2022 en 1,5% individuele verhoging. In januari 2023 krijgt iedereen 2% verhoging met een individuele verhoging van 3%. Per 31 december 2023 wordt nog een ingroeiverhoging toegepast voor alle werknemers die nog niet op het cao minimum zitten. 

Ook voor het personeel van nieuwe BPW praktijken dat al in de schaal zit, is er een aangepast percentage voor de individuele verhoging opgenomen ingroeiregeling. Per 1 januari 2021 1,5% en per 1 januari 2023 3% als het loon onder het gemiddelde van de schaal zit en 2,5% als het loon boven het gemiddelde van de schaal zit. 

Vergoeding eerste 5 maanden

Voor alle werknemers die onder de cao vielen voor 1 januari 2021 is er een collectieve aanpassing van het salaris, omdat die geen aanpassing gekregen hebben tussen januari en mei. Deze vergoeding is bruto 350 euro als je fulltime werkt, wat neerkomt op bruto 70 euro per maand. Als je niet fulltime werkt, of niet alle 5 de maanden in dienst bent geweest, dan wordt de vergoeding naar rato aangepast. Mocht je twijfelen over of je de juiste vergoeding hebt gehad, mail dan naar de BPL.
Voor alle werknemers die nog niet onder de cao vielen op 1 januari, kan het zijn dat er andere afspraken gemaakt zijn. Door deze afspraken kan dan de collectieve vergoeding vervallen. 

Heb je een nieuw contract gekregen of een addendum en heb je hier vragen over? Stuur hem dan op naar de BPL voor een (contract)check!