KNMvD

Wat heeft de BPL met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde te maken?

De BPL functioneert geheel onafhankelijk van de KNMvD. De KNMvD mag in verband met de mededingingswet op arbeidsrechtelijk gebied geen adviezen of richtlijnen meer voor haar leden uitgeven. Zij hecht dan ook groot belang aan de onafhankelijke belangenverenigingen voor werknemers en werkgevers. Als dierenarts in loondienst kun je voor je arbeidsrechtelijke vertegenwoordiging bij de BPL terecht en voor de beroepsinhoudelijke  bij de KNMvD. Het is dan ook voor zowel leden als niet-leden van de KNMvD mogelijk om lid te zijn van de BPL. De KNMvD is een groot voorstander van de cao en stimuleert een lidmaatschap van de belangenverenigingen van zowel werkgevers als werknemers. Zij biedt steun bij de cao onderhandelingen waar nodig.

Zowel bij de KNMvD als de BPL maakt een grote groep jonge dierenartsen in loondienst deel uit van het ledenbestand. Het Platform Jonge Dierenartsen, onderdeel van de KNMvD, richt zich op studenten en dierenartsen (tot 8 jaar na afstuderen) en initiëren, stimuleren en ontplooien activiteiten die aansluiten hun specifieke wensen en behoeften.