COVID-19 Q&A deel 2

Op welke termijn moeten mijn meeruren worden uitbetaald?

Onze cao houdt een periode van 6 maanden aan waarna meeruren uitbetaald dienen te worden. Hierin mag worden afgeweken in het voordeel van de werknemer. Dus is het voordeliger voor de werknemer om dat per maand te doen (in drukke periodes bij veel meeruren) dan kan dat zeker. Welke data worden gehanteerd voor deze 6 maanden dat mag een individuele praktijk zelf beslissen.

Is er niets geregeld (in geval van niet cao-praktijken) dan moeten over- en meeruren in de maand nadat deze zijn gemaakt worden uitbetaald. Tenzij hierover uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in een reglement waarmee je als werknemer akkoord bent gegaan een andere regeling geldt.

Ben je gewend dat je werkgever je meeruren telkens maandelijks uitbetaald dan kan dit niet zomaar gewijzigd worden. Met andere woorden: meeruren gemaakt in februari horen (als dat gebruikelijk is) in maart te worden uitbetaald.

Een 6 maandsperiode kan niet met terugwerkende kracht ingevoerd kan worden; dit is in strijd met goed werkgeverschap. Het met terugwerkende kracht korten van uitbetaalde meeruren over februari is dan ook niet rechtmatig als er niet vooraf een 6 maandenperiode is vastgesteld en dit ook aan de werknemers is gecommuniceerd.

 Het opnemen van meeruren, tijd voor tijd, is een mogelijkheid maar moet in overleg gebeuren. Je werkgever mag je hier niet toe verplichten.