Cao artikel 15b - Duurzame inzetbaarheid

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and they leave us?" CEO answers: "What happens if we don't and they stay?".

De definitie van duurzame inzetbaarheid is:

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten."

Duurzame inzetbaarheid gaat dus over een organisatie die investeert in zijn personeel met als doel dat het personeel van start tot einde loopbaan goed en plezierig hun werk kan (blijven) doen. Dit uiteraard in goede gezondheid en met een gezonde motivatie.

Zowel de BPL als de BPW erkennen het belang van duurzame inzetbaarheid. Vandaar dat dit punt ook in de cao onder de aandacht wordt gebracht. Er wordt een richtbedrag genoemd van €500,- per jaar om per werknemer te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dit kan op zeer uiteenlopende manieren. Voorbeelden zijn, coaching, nascholing, het inzetten van nieuwe materialen en werkwijzen, het assortiment aan behandelingen uitbreiden, het laten ontwikkelen van de werknemer in de richting waar de interesse ligt. Momenteel is er een addendum voor de cao in de maak om meer richting te geven aan de invulling van duurzame inzetbaarheid in de dierenartsenpraktijk.