Update cao 2024 17-11-2024


Beste leden.
 


Afgelopen dinsdag hebben we voor de 2e keer met de werkgevers - verenigd in de BPW - overlegd over de nieuwe cao. Goede nieuws is dat er nog steeds overeenstemming is over de nieuwe ambitie. De nieuwe cao moet flink verbeterd worden, zodat de achterstand ten opzichte van de mediaan (het gemiddelde van de markt in Nederland) wordt ingelopen. Daar zijn we het met elkaar over eens. Om dit mogelijk te maken moeten het loongebouw en de lonen flink omhoog. In een technische commissie (afspraak uit de vorige cao) is hier onderzoek naar gedaan.

Discussie over loon
Gebleken is dat we nog wel wat met elkaar ‘te bespreken’ hebben. Zo is niet alleen de vraag hoe we het loongebouw gaan aanpassen, maar ook op welke manier de feitelijke lonen worden verhoogd. En dan hebben we het niet alleen over de verhoging van de feitelijke lonen, maar ook over de manier waarop huidige medewerkers kunnen meeprofiteren van de verhoging van het loongebouw zelf.

Andere onderwerpen
Naast dit onderwerp hebben vakorganisaties ook nog andere voorstellen gedaan. Voorstellen over de hoogte van de dienstenvergoedingen (consignatie en werken op onregelmatige tijden), het verbeteren van de reiskosten, duurzame inzetbaarheid, enz. 

In een eerste reactie heeft de BPW aangegeven dat hier geen ruimte voor zou zijn. Het verbeteren van de lonen en het loongebouw zou beslag leggen op de totale loonruimte (kosten van de nieuwe cao afspraken) van werkgevers. 

Wij zijn het daar uiteraard niet mee eens. Het verbeteren van de lonen en de loonruimte is tenslotte eigenlijk het ‘repareren’ van eerder opgelopen achterstand. Nu opnieuw een ‘pas op de plaats’ maken ten aanzien van de andere cao onderwerpen vinden wij dan ook niet terecht. Ook omdat wij vinden dat veel andere cao onderwerpen ook echt verbeterd moeten worden. Niet alleen omdat medewerkers dat verdienen, maar ook om als sector voldoende aantrekkelijk te blijven in een aanhoudend krappe arbeidsmarkt.

Hoe verder?
In reactie hierop hebben de onderhandelaars van de BPW dinsdag aangegeven geen mandaat te hebben om verder te kunnen praten en eerst behoefte te hebben aan achterban beraad. Dit heeft ons wel verrast, maar moeten we uiteraard respecteren.

De volgende onderhandelingen staan gepland voor 28 november aanstaande. Uiteraard hopen wij dan verdere stappen te kunnen zetten om alsnog tot nieuwe cao afspraken te kunnen komen. Afspraken die niet alleen passen binnen de sector, maar ook (nog) meer recht doen aan de inzet van medewerkers en betrokkenheid voor hun vak.

Met vriendelijke groet,

 

Het BPL bestuur