Update cao-onderhandelingen

 

Belangrijke stap in de goede richting.
Op dinsdag 11 juli hebben we – samen met de andere vakbonden - een voorbereidend gesprek gehad met de BPW over de nieuwe cao. Zoals jullie weten loopt de huidige cao eind dit jaar af.

Op verzoek van de BPW hadden we al eerder onze wensen – zoals besproken tijdens de ALV – kenbaar gemaakt als het gaat om de, in onze ogen noodzakelijke, aanpassing van de salarissen. De huidige salaristabel is verre van marktconform en dient substantieel te worden verbeterd. Daarnaast is de inflatie de afgelopen periode vele malen hoger geweest dan de loonontwikkeling in de sector. Dit is ten koste gegaan van jullie koopkracht.

De BPW heeft dit de afgelopen weken besproken en het goede nieuws is dat men bereid is om komende cao-periode het loongebouw (en de salarissen) substantieel te gaan verbeteren. Daarbij heeft de BPW de ambitie uitgesproken om het beloningsbeleid op 1 juli 2026 op mediaanniveau van de BV Nederland te krijgen. In aanloop naar de daadwerkelijke cao-onderhandelingen zullen experts van de AWVN (werkgeversvereniging) en vakbonden een aantal mogelijke scenario’s gaan uitwerken die later aan de cao-tafel verder kunnen worden besproken. Idee daarbij is om, naast een substantiële loonstijging per 1 januari 2024, binnen redelijke termijn ook de loonschalen marktconform te maken (mediaan van de BV-NL). Voor de jaren daarna zouden we graag weer kiezen voor een nog af te spreken index waarmee de salarissen worden aangepast. Doel daarbij is om de marktconformiteit van het loongebouw in stand te houden. 

Na de zomer zullen de daadwerkelijke cao-onderhandelingen met de BPW worden gestart. Niet alleen over de loonparagraaf, maar ook over de andere punten die van belang zijn voor jullie.
We hebben onze ‘ogen en oren’ de afgelopen periode natuurlijk opengehouden en al veel van jullie wensen genoteerd. Via deze link kun je nog aangeven welke onderwerpen jij belangrijk vindt en/of graag besproken of veranderd wilt zien in de nieuwe cao.

Door deze ontwikkeling denken we dat er een belangrijke stap in de goede richting is gezet. Met de nu uitgesproken bereidheid van de BPW om daadwerkelijk te gaan investeren in een goede cao wordt een langgekoesterde wens vervuld.
De cao behoort tenslotte niet een soort vangnet te zijn, maar meer een ‘keurmerk’ voor die praktijken die graag op een collectieve- en professionele wijze de arbeidsvoorwaarden in de sector willen regelen.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg!