Update inflatiecorrectie 2023

Update inflatiecorrectie 2023
 

Vanuit de BPW (werkgevers) hebben we bericht ontvangen dat er geen bereidheid is om, ter compensatie van de huidige hoge inflatie, een extra structurele loonsverhoging af te spreken voor de werknemers. In plaats daarvan blijft de BPW vasthouden aan de dringende aanbeveling aan de aangesloten werkgevers om werknemers een éénmalige vergoeding te geven van € 750 bruto per medewerk(st)er (bij een volledig dienstverband). 

Wij vinden het zeer teleurstellend dat de leden van de BPW er niet voor gekozen hebben om de lonen nog tijdens de looptijd van de huidige cao extra structureel te verhogen. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen bleek dat, op basis van het AWVN-onderzoek (landelijke koepel van werkgevers), de lonen in de veterinaire sector ruim onder de benchmark lagen. Alle cao-partijen hebben destijds al afgesproken om gedurende de looptijd van de cao in werkgroepverband te verkennen hoe het loongebouw in de toekomst verbeterd kan worden, om de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers. Met dit besluit zullen de verschillen met andere sectoren nog groter worden. Dit staat volgens ons haaks op de eerder gemaakte afspraak/doelen. Wij hebben de BPW daar inmiddels ook op gewezen.  

Vanuit onze leden hebben we vernomen dat andere partijen wel een correctie toepassen. Zo heeft bijvoorbeeld AniCura een indexatie toegepast van 4,1% en de kilometervergoeding verhoogd. Ook hebben hun medewerkers een eenmalige uitkering gekregen in november. We weten niet hoe de verdere arbeidsvoorwaarden precies zijn, maar dit is een mooi voorbeeld van een werkgever die inspeelt op deze moeilijke tijd en we hopen dat meer dit voorbeeld volgen. 

De huidige inflatie is op moment van schrijven 9%, het enige wat we nu kunnen doen is jullie met klem aanraden de onderhandeling over de inflatiecorrectie zelf op te pakken met je werkgever. 

Wij zullen ons in ieder geval sterk blijven maken voor meer marktconforme lonen binnen de sector. 
Nu en in de toekomst.