Uitslag ledenraadpleging BPL Helpdesk

In november hebben we jullie gevraagd om allemaal mee te stemmen over de BPL Helpdesk. Hartelijk bedankt voor het stemmen aan ieder lid dat gestemd heeft!
De twee situaties waren als volgt:
Optie 1. Verhoging van de contributie met gelijkblijvende juridische ondersteuning
Optie 2. Contributie blijft gelijk met beperkte juridische ondersteuning
De uitslag is 52% heeft optie 1 gestemd en 48% optie 2.
Op basis van deze uitslag zijn we bezig met een soort middenweg uit te zoeken. De contributie zal dan niet met 25% hoeven stijgen, maar met een lager percentage. Er zal een maximum kunnen worden gesteld op enkel de 2e lijns hulp van 1.5 uur per BPL lid per kalenderjaar, in plaats van het voorgestelde 1 uur. De meeste ledenvragen betreffen 1e lijns vragen en deze juridische ondersteuning blijft gewoon onbeperkt aanwezig. Slechts een aantal vragen die jaarlijks gesteld worden betreffen 2e lijns vragen. Hiermee kan een standaard casus prima behandeld worden en kunnen we ruim 95% van onze leden gewoon blijven ondersteunen.
Slechts een aantal BPL leden zal boven dit urenplafond komen. Hoe we dit precies administratief gaan regelen is nog niet bekend en zullen we in samenwerking met De Unie gaan bekijken. Waarschijnlijk zal er dan een kostenschatting gemaakt worden en dit zal dan ook vooraf met het betreffende lid gecommuniceerd worden. Dan kan het lid er zelf voor kiezen of hij/zij de casus wel of niet door wil zetten naar de arbeidsjurist. 
Het precieze voorstel zullen we aan jullie voorleggen op de ALV op 9 mei 2023. Dan zullen we ook een ingangsdatum vaststellen. Schrijf dus allemaal 9 mei alvast in je agenda zodat je mee kan stemmen tijdens de ALV!