Geaccrediteerde internships

Internships zijn waardevolle leer-werktrajecten, waarbij de intern door intensieve samenwerking met een specialist een jaar lang extra kennis opdoet. Na een dergelijk jaar hebben de dierenartsen veelal een goed beeld gekregen van wat zij kunnen en van welke werkzaamheden zij energie krijgen in de veterinaire praktijk. Ze solliciteren daardoor gerichter op een volgende baan of gaan verder voor een specialistenopleiding.

Deze leer-werktrajecten onder begeleiding van een geregistreerde specialist waren tot op heden nog niet geaccrediteerd. Dat is een gemiste kans voor de kennis, kunde en bevlogenheid van de (jonge) dierenartsen die vol enthousiasme starten aan een dergelijk traject. Daarom hebben Dactari Dierenartsencooperatie-/PE-Veterinair, KNMvD en BPL zich sterk gemaakt voor geaccrediteerde internships. Zo kunnen dierenartsen maximaal profiteren van deze waardevolle leer-werktrajecten.

Hoe werkt het?

Bij een internship wordt een (startende) dierenarts opgeleid door geregistreerde specialisten uit dezelfde praktijk. De intern is in dienst van deze praktijk en verricht naast het opleidingstraject ook zelfstandig werkzaamheden. De intern kan hiervoor vanaf nu accreditatie aanvragen. Voor een traject van 1 jaar kan de intern 20 accreditatiepunten aanvragen mits deze voldoet aan de voorwaarden. Een internship duurt tenminste 1 jaar en voor minimaal 0,8 FTE, en moet worden ingevuld in een specialistische tweede- of derdelijns kliniek. De puntentoekenning vindt na afloop plaats na aantoonbare verantwoording. Die verantwoording houdt in dat er een reflectieverslag wordt geschreven met focus op minimaal vijf leerdoelen. In het reflectieverslag beschrijft de intern duidelijk wat hij/zij heeft geleerd van het internship, ondersteund door feedback van de begeleidende specialist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Duijn, senior projectmanager bij Dactari, chantal@dactari.nl, of met Conny van Meurs, veterinair beleidsmedewerker bij de KNMvD, c.van.meurs@knmvd.nl.