Belangrijk bericht BPL leden werkzaam bij Evidenisia

Addendum

Eind vorig jaar heb je een brief ontvangen over een addendum op je individuele arbeidsovereenkomst met betrekking tot de nieuwe cao Dierenartsenpraktijken (sinds 2021 cao Veterinaire sector). Naar aanleiding hiervan het volgende.
De cao Veterinaire sector is een minimum cao. Dit houdt in dat er altijd betere afspraken mogen worden gemaakt. Daardoor blijven alle arbeidsvoorwaarden uit je huidige individuele arbeidsovereenkomst – die beter zijn dan de vigerende cao-bepalingen – in principe ook ongewijzigd. Het is dus belangrijk dit goed te toetsen voordat je besluit om wel of niet een handtekening te zetten onder het addendum dat je hebt ontvangen.

Mocht je daar vragen over hebben, neem dan rustig contact met ons op. 

Ondertussen hebben wij contact gehad met Evidensia en heeft een jurist van De Unie (onze vakbond) de brief getoetst. 

Reactie van onze jurist bij De Unie

Naar aanleiding van het verzoek van je werkgever om naar aanleiding van de cao Veterinaire sector een addendum te tekenen waarin onder meer een concurrentie/relatiebeding is opgenomen het volgende.
Zoals besproken betreft artikel 5 lid 3 een kanb-bepaling, het is dus zeker niet zo dat dit moet worden opgenomen. De tekst luidt: Concurrentie- en relatiebeding. Als je werkt in een functie behorend bij niveau 8 t/m 14 (zie bijlage 2), dan kan je werkgever een concurrentie- en/of relatiebeding met je overeenkomen.
De bedoeling van dit artikel is veeleer dat de werking van een concurrentie/relatiebeding wordt beperkt in het geval die wordt opgenomen. 

Verder wijs ik erop dat de werkgever als aangesloten werkgever verplicht is de cao toe te passen, inclusief de loonschalen, dienstvergoedingen en toeslagen, consignatievergoeding, etc. Daarvoor hoeft NIET een addendum te worden getekend door de werknemer.
Overigens wordt met betrekking tot het loon alleen naar de loonschalen verwezen en wordt niet duidelijk wat het loon concreet wordt.
Ik wijs er verder op dat de cao een minimum cao betreft. Overeengekomen arbeidsvoorwaarden die gunstiger zijn blijven van kracht. 

Ik ontraad medewerkers om het addendum te tekenen.

Contact met de afdeling HR van Evidensia

Inmiddels heeft er ook overleg met Evidensia plaats gevonden naar aanleiding van het addendum. Mocht je reeds getekend hebben en toch twijfelen over de consequenties hiervan, aarzel dan niet contact met ons, de BPL, op te nemen om je goed te laten informeren. Je kan tevens contact opnemen met HR van Evidensia om je beslissing te herroepen. Ook een concurrentie/relatiebeding wat eerder niet was opgenomen in je contract en door het tekenen van het addendum wel van kracht wordt, kan hiermee worden teruggedraaid. 
Mochten er toch vragen zijn of je er met HR niet uitkomt, dan is de BPL er natuurlijk altijd voor jullie!