Nieuwsbrief reacties

Via de nieuwsbrief hebben jullie allemaal onze vorige berichtgeving over de inflatiecorrectie kunnen lezen. Inmiddels hebben we via de leden meer updates gekregen van de huidige situatie met hun werkgevers. 

Zo was al bekend dat Anicura, naast het verhogen van de loonschalen, op 1 januari 2023 een indexatie van 4,1% aan dierenartsen heeft toegekend en de kilometervergoeding heeft verhoogd. In november 2022 heeft een groot deel van de medewerkers ook een eenmalige uitkering gekregen. Een ander voorbeeld is dat de dierenartsen die werkzaam zijn bij Ranzijn een indexatie van 6,2% hebben gekregen. Ook zijn er losse praktijken die de indexatie voor de werknemers hebben verhoogd en/of een eenmalige bonus hebben gegeven. En ook Evidensia heeft de eenmalige bonus van €750,- en een stijging van de kilometervergoeding toegekend. 

We hopen dat jullie allemaal het met je werkgever goed hebben kunnen regelen!