Vakantiedagen over de datum?

Vakantieperikelen

De BPL publiceert vier keer per jaar een artikel over je rechten en plichten als dierenarts in loondienst. Deze keer gaat het over het recht op vakantie en hoe je, als je niet oppast, zomaar een week vakantie kwijt kunt raken.

Casus: Als de zomervakantie eraan komt, realiseert een dierenarts zich dat ze van het vorige jaar nog twee vakantieweken tegoed heeft. Omdat ze ook dit jaar niet langer dan vijf weken op vakantie wil en onlangs hoge kosten gemaakt heeft, verzoekt ze haar werkgever om de overgebleven vakantiedagen uit te betalen. De werkgever laat weten dat het niet toegestaan is om vakantiedagen uit te betalen. Voor hem is de kous daarmee af. Bij navraag blijkt het toch wat gecompliceerder te liggen…

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vier weken wettelijke vakantie, waarbij het aantal uren omgerekend wordt naar de deeltijdfactor. Deze vier weken mogen uitsluitend opgenomen worden, ze mogen niet worden uitbetaald. Ze vervallen zes maanden na het jaar waarover deze dagen waren toegekend, volgens de cao na een jaar.

De meeste dierenartsen hebben vijf weken per jaar vakantie. Dat betekent dat ze een week zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen hebben.  De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een geldigheid van vijf jaar nadat het jaar is afgelopen, waarin je ze hebt opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel voor geld worden ingewisseld.  Wettelijk is het echter geen recht om je vakantiedagen te verkopen, daar moeten werkgever en werknemer het over eens zijn. Volgens de cao heb je wel het recht om drie verlofdagen te kopen of te verkopen (o.b.v. fulltime dienstverband), maar dit recht vervalt aan het eind van het jaar waarin je het gekregen hebt. Voor de dierenarts uit de casus zijn de volgende scenario’s mogelijk:

Ze bedenkt het vóór 1 juli. Dan zijn de wettelijke vakantiedagen van het jaar daarvoor nog geldig, dus deze kan ze in overleg opnemen. Ze kan vragen om de bovenwettelijke uren van het vorige en/of lopende  jaar uit te laten betalen, maar dit mag een werkgever weigeren. Wanneer haar werkgever BPW-lid is en ze daarom onder de cao valt geldt daarbij  het volgende: haar recht op verkoop van drie bovenwettelijke vakantiedagen (o.b.v. full time) van het vorige jaar heeft ze laten lopen. Ze mag wel drie dagen van het lopende jaar verkopen. Gezien het minimumkarakter van de cao mag een werkgever echter de bovenwettelijke vakantiedagen evengoed uitbetalen. Als ze het na 1 juli bedenkt en niet onder de cao valt,  is ze een week vakantie kwijtgeraakt. Als ze wel onder de cao valt mag ze de vakantiedagen die ze over heeft nog het hele jaar opnemen.

Al met al is het dus belangrijk ruim vóór je naar je vakantiebestemming vertrekt goed na te denken over het opnemen van vakantie. En ondanks dat het in de wet en cao goed geregeld is, vraagt het net als vele andere zaken toch vooral om goede communicatie tussen werkgever en werknemer. Fijne zomer!