Vacature

De BPL is op zoek naar nieuwe algemene bestuursleden op vrijwillige basis! Heb je interesse (en / of wil je gewoon de vacature lezen) klik dan op deze vacaturetekst.
Zie ook onze Facebookpagina om een indruk te krijgen van wat we nu allemaal doen als bestuur.
 
BPL bestuurders en opvolging
Tijdens de algemene leden vergadering is er voor de leden de mogelijkheid om een nieuw bestuurslid te kiezen. Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het bestuur treedt af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster om de continuiteit binnen het bestuur zoveel mogelijk te handhaven. De aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar.
Je kunt ons bereiken via info@bpl-dierenartsen.nl
 
Vriendelijke groet,
Bestuur BPL