Update over de cao 2021!

Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen de vakbonden voor paraveterinairen, de BPL en de BPW over de nieuwe cao 2021.

In deze gesprekken wordt gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen die mogelijk voor een wijziging in de cao gaan zorgen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het functiehuis + bijbehorend loongebouw én de ambitie van beide doelgroepen om weer onder één cao te gaan vallen.
Alle arbeidsvoorwaarden worden in deze gesprekken onder de loep genomen om tot een aantrekkelijke toekomstige cao te komen. Een cao die hopelijk door nog meer dierenartsenpraktijken in veterinair Nederland toegepast gaat worden.

Wij kunnen op dit moment helaas nog niets zeggen over de eventuele loonindexatie in 2021. Tot het moment dat er meer duidelijkheid is over die nieuwe cao, geldt wel de periodieke groei in 2021. Het doel is om op 1 maart 2021 een nieuwe cao afgesloten te hebben die waarschijnlijk met terugwerkende kracht alsnog zal ingaan op 1 januari 2021. Hierover ontvangt u later meer informatie.