Periodiek, inflatie en indexering

Periodiek

De periodiek is een jaarlijkse salarisverhoging die ontvangen wordt bij goed functioneren, gekoppeld aan een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Je kunt, afhankelijk van het functioneren, tussen 0,5 en 2 periodieken stijgen. Bij geen gesprek stijg je automatisch één periodiek. Deze verhoging zorgt ervoor dat je naar een vakvolwassen salaris gaat binnen je salarisschaal. In sommige cao’s zijn de schalen genummerd, waardoor je elk jaar een stap maakt naar het volgende salaris. Bij ons heeft een schaal een begin- en eindwaarde. Waar je begint in een schaal (dus hoe hoog je salaris is), hangt af van je ervaring, kennis en kunde. Je kunt de periodiek zien als een groei in salaris doordat je zelf groeit in je vak en functie. Als je aan de top van je salarisschaal zit, is de periodiek niet meer van toepassing, maar alleen de structurele loonsverhoging die in de cao afgesproken wordt. Echter, de cao Dierenartspraktijken is een minimum cao en dus ook als je aan het einde van je schaal bent, kun je altijd onderhandelen over nog een periodiek.

Inflatie

Naast je periodiek, krijg je ook jaarlijks een inflatiecorrectie (in januari). Een synoniem voor inflatie is geldontwaarding. Het is de stijging van het algemene prijspeil uitgedrukt in een percentage. Het wordt berekend door de prijs van een aantal gangbare producten over een periode van een jaar te vergelijken met elkaar. Sommige producten stijgen in waarde, andere dalen, maar het totale “winkelmandje” van deze gangbare producten is wat telt voor de inflatie.  

Indexering

De inflatie zorgt voor een verlaging van de koopkracht voor hetzelfde loon als het jaar ervoor. De indexatie kan gezien worden als een inflatiecorrectie, waardoor het loon stijgt en de koopkracht dus gelijk blijft. De indexering hoeft niet gelijk te zijn aan de inflatie. Het percentage dat tot nu toe gehanteerd wordt in de cao Dierenartspraktijken, komt van de AWVN