Nieuwe cao voor Dierenartpraktijken niet (meer) van toepassing bij praktijken AniCura

(12 december 2019)

AniCura heeft besloten het lidmaatschap van de BPW (werkgeversvereniging) van de bij AniCura aangesloten praktijken op te zeggen. Hiermee zijn deze praktijken niet meer aan de cao gebonden en laten zij, een pakket van minimum arbeidsvoorwaarden voor dierenartsen, varen. Als motivatie is in een bericht aan de medewerkers aangegeven dat AniCura een nieuw en verbeterd arbeidsvoorwaardenpakket té belangrijk vindt om te wachten op de onzekere en langdurige CAO onderhandelingen.”

Verbazing

Niet zozeer heeft het besluit op zich, maar meer de reden die voor het besluit is gegeven de BPL verbaasd. De afgelopen jaren zijn de cao onderhandelingen namelijk helemaal niet zo ‘onzeker en langdurig’ geweest. Wat in de berichtgeving helaas niet genoemd wordt, is dat AniCura in de gesprekken tot nu toe wel stevige eisen stelde aan een eventuele deelname aan de cao. Namelijk, het opgeven van de huidige pensioenregeling en loslaten van de huidige minimum afspraken in de cao over functiewaardering en beloning. Twee belangrijke pijlers van de huidige arbeidsvoorwaarden. Nu is het zo dat het eerste verzoek niet mogelijk is. Immers, pensioen voor dierenartsen is geen cao onderwerp. Daarnaast zijn de cao afspraken over functiewaardering en beloning de afgelopen jaren zorgvuldig tot stand gekomen. De BPL is bereid hierover in gesprek te gaan, maar heeft tegelijkertijd ook aangegeven dat er wel grenzen zijn. Zo willen wij niet dat inkomens van dierenartsen in loondienst (nog) lager worden en vinden wij dat het eindsalaris van de huidige cao-loonschalen binnen een redelijke termijn haalbaar moeten zijn. Spijtig genoeg heeft AniCura deze discussie met ons niet willen voeren……….  

AniCura zal in 2020 in overleg treden met haar werknemers om tot een AniCura arbeidsvoorwaardenpakket te komen. Daarmee wil men via een aantrekkelijk - en op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenpakket ‘employer of choice’ in de Nederlandse veterinaire markt worden. Dat zijn ‘grote woorden’, die nog wel moeten worden waargemaakt. Positieve bedoelingen die ook prima via de cao gerealiseerd konden worden.

Wat betekent dit voor jou als medewerker van AniCura?

  • Was je praktijk dit jaar nog BPW lid? Dan is dat lidmaatschap per 2020 opgezegd, de huidige cao blijft dan voor jou gelden, met uitzondering van de passages waarin voor de werkgever in positieve zin van de wet wordt afgeweken. Bij het afsluiten van een nieuwe cao zijn nieuwe aanpassingen niet van toepassing op je contract, maar de huidige cao bepalingen verliezen hun waarde dus zeker niet, zolang je geen nieuwe arbeidsovereenkomst tekent. 
  • Was je praktijk geen BPW lid? Dan verandert er niets. Tenzij in je arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat de cao gevolgd wordt, blijft de cao niet op jou van toepassing.
  • In geen enkel geval ben je verplicht om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Laat je dus goed informeren als dat van je gevraagd wordt en neem rustig contact op met de BPL voor advies.
  • In 2020 heb je de gelegenheid om mee te denken over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket als je je opgeeft voor de commissie arbeidsvoorwaarden van AniCura. Als BPL ondersteunen we je daar graag bij!

Standpunt BPL                                                                             

  • We betreuren het feit dat AniCura heeft besloten niet verder te bouwen op de huidige cao.
  • De huidige gesprekken met de BPW, Vedias (FNV, CNV), VPM en Evidensia gaan wel gewoon door.
  • Als belangenorganisatie zijn we bereid met AniCura te overleggen over het nieuw te ontwikkelen arbeidsvoorwaardenpakket.
  • We helpen onze leden die werkzaam zijn bij AniCura als ze vragen hebben over deze situatie en staan ze bij met advies waar nodig.
  • We stimuleren BPL leden om toe te treden tot de commissie arbeidsvoorwaarden van AniCura en ondersteunen hen daar desgevraagd bij.

Belangrijk je te laten vertegenwoordigen!  

In de veterinaire sector verandert er veel in korte tijd! Juist nu is het belangrijk dat we als dierenartsen in loondienst samen optrekken en ons hard maken voor onze positie en rechten. De BPL doet dit met - en voor jullie! Niet alleen voor het adviseren / onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden, maar ook voor juridisch advies bij persoonlijke vragen. Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed we daarbij hebben. Dus, deel deze informatie met je collega’s die nog geen BPL-lid zijn en wijs ze op de voordelen van het lidmaatschap (slechts 65 euro per jaar!) van de Belangenvereniging van Praktiserende dierenartsen in Loondienst (BPL)! Klik hier om je aan te melden. 

Op de hoogte blijven? Word lid en ontvang onze nieuwsbrieven. Daarnaast zijn we actief op Facebook: op onze openbare pagina en op onze besloten groep.

Danse Sonneveld (voorzitter)