Nieuwe cao, per 1 mei 2021 salaris omhoog

Hoewel de teksten van de nieuwe cao nog niet beschikbaar zijn, is de nieuwe cao per 1 mei 2021 al wel volledig van toepassing. Dat betekent dat er ook op je loonstrook veranderingen moeten zijn doorgevoerd en het wellicht een goed moment is dit even na te lopen.

Als het goed is wordt per 1 mei je salaris ten minste met 2,5% verhoogd en ontvang je éénmalig 350 euro bruto (parttimers naar rato). Daarnaast ontvang je - als je nog niet het einde van je schaal hebt bereikt - je jaarlijkse periodieke verhoging. En als deze niet al eerder is toegekend, dan gaat deze verhoging ook met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Voor leden die bij een praktijk werken die zich nieuw aansluit bij de cao, kan je werkgever gebruik maken van de zogenaamde ingroei-regeling. Dat houdt in dat er nog geen recht bestaat op de collectieve verhoging van 2,5% en/of de periodieke stap. We willen echter benadrukken dat de cao - en dus ook de ingroei-afspraak - een minimum-karakter heeft. Dat wil zeggen dat je werkgever altijd betere afspraken met je mag maken en dus ook de collectieve verhoging van 2,5% per 1-5-21 en de periodieke stap 2021 kan en mag uitkeren.

Mocht je vragen hebben over de nieuwe cao of de consequenties die dit voor jou heeft, stuur dan een mail naar info@bpl-dierenartsen.nl