Minuren

Wat staat er in de cao Dierenartspraktijken?

Een uurtje eerder naar huis of een uurtje later starten is meestal geen probleem, maar kan gezien worden als een minuur. Wettelijk is er geen definitie van een minuur, maar in veel cao's zijn er wel regels over geschreven. In onze cao staat geen vermelding van minuren.

Wat is dan een minuur?

In principe is een minuur het tegenovergestelde van een plusuur, in de volksmond ook een overuur genoemd. Een minuur wordt veroorzaakt door het minder werken per week dan contractueel is overeengekomen. Minder uren werken door arbeidsongeschiktheid of het opnemen van vakantie vallen hier niet onder.

Wat moet ik doen met minuren?

Minuren kunnen weggestreept worden tegenover de gewerkte overuren over een periode van een halfjaar. Heb je geen overuren, dan is het niet mogelijk om de minuren ergens mee te compenseren. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het inroosteren van voldoende uren en is dus ook verplicht om het contractueel overeengekomen loon uit te betalen. Indien door de werkgever aangetoond kan worden dat de minuren zijn ontstaan door de werknemer zelf, dan kunnen ze in overleg verrekend worden met het loon, de overuren of vakantietegoed. Een andere optie is om de gemaakte minuren in te halen. (Bron: BW artikel 7:628) Indien de minuren verrekend worden met het loon, mag het uit te betalen loon niet onder de beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) vallen.

Een bijzondere situatie ontstaat als je minuren hebt staan op het moment dat je ontslag neemt. De minuren zijn dan voor rekening van degene die verantwoordelijk is voor het maken van deze minuren, tenzij er iets anders is afgesproken. In 2019 is hierover een rechtszaak geweest, met zaaknummer 7379821 MC EXPL 18-10438 ML/1133. De rechter heeft hierin besloten dat de niet gewerkte uren toch betaald moesten worden.

Wat kan ik doen tegen minuren?

In principe hoef je bij een standaard cao Dierenartspraktijken 2020 contract niks te doen tegen minuren. Het is wel verstandig om bij je werkgever aan te geven (liefst schriftelijk) dat je te weinig ingeroosterd wordt en de overeengekomen uren wil werken. Mocht er dan een geschil komen over deze uren, dan sta je wettelijk sterker.