Krijg jij wat je verdient?

Speciaal voor dierenartsen in loondienst is in 2003 de Belangengroep Praktiserende Dierenartsen in Loondienst (BPL) opgericht. De BPL is bedoeld als overleg- en adviesplatform voor deze groep werknemers. Samen met de werkgevers (BPW) hebben we ervoor gezorgd dat er in 2006 een cao tot stand kwam. In de cao staan je rechten en plichten als dierenarts in loondienst. Door een zogenaamd functiewaarderingssysteem weet je bovendien hoeveel je verdient en hoe je loon zich ontwikkelt in de tijd.

We hebben toch de KNMvD?

De KNMvD is een organisatie voor alle dierenartsen en kan hierin dus geen partij zijn. De BPL is een onafhankelijke organisatie, daarom kan iedereen in loondienst er ook lid van worden. Daar waar het noodzakelijk is om het geluid van dierenartsen in loondienst te laten horen wordt de BPL uitgenodigd om mee te praten met de BPW, KNMvD of door de faculteit.

Als er een cao is, hoeft er toch niets meer geregeld te worden?

Over de cao wordt eens in de een á twee jaar opnieuw onderhandeld. Deze onderhandelingen vinden plaats met de Belangengroep Practici Werkgevers. De onderhandelingen gaan niet alleen over loon, maar bijvoorbeeld ook over secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2013 was er een cao-loos jaar omdat de partijen niet tot elkaar konden komen. Onder zulke omstandigheden staat de BPL ook klaar voor haar leden om ze met raad en daad terzijde te staan in het onderhandelen met hun werkgevers. Ook kunnen leden bij de BPL terecht met vragen over hun contract of arbeidsrechtelijke kwesties.

Wat krijg ik terug voor het lidmaatschap?

Als BPL-lid heb je het recht om mee te praten over veranderingen in het stelsel van de cao. Daarnaast heb je een vereniging achter je als je denkt dat er iets is dat alle praktiserende dierenartsen in loondienst aan gaat. Heb je zelf problemen, bijvoorbeeld met een werkgever, dan kan de BPL je antwoorden geven of je doorverwijzen naar de juiste instanties.
Al denk je dat jouw enkele lidmaatschap geen gewicht in de schaal legt: hoe meer leden de BPL heeft, hoe harder wij jullie stem kunnen laten horen; met meer staan we sterker!

Lid worden?

Als student diergeneeskunde kun je kandidaat-lid worden. Dat kost je helemaal niets. In het jaar na je afstuderen moet je contributie gaan betalen. Dit is echter maar € 65,- euro per jaar en daarvoor wordt je professioneel vertegenwoordigd en ondersteund.

Lid worden kan via deze link of stuur een e-mail naar info@bpl-dierenartsen.nl.