Is de cao op jou van toepassing?

De cao geldt voor jou als werknemer wanneer je werkgever aangesloten is bij de BPW. Je arbeidsovereenkomst zal dan conform cao opgesteld zijn.  

Mocht je werkgever zich recent hebben aangesloten bij de BPW, dan wordt er een overgangsregeling getroffen om de cao in je huidige arbeidsovereenkomst te verwerken. Dit mag niet langer duren dan twee jaar, waarbij er binnen zes maanden een akkoord tussen jou en je werkgever moet zijn.  Daarnaast kunnen werkgevers ook in een contract opnemen 'de cao te volgen', waarbij de cao wel van toepassing is, maar de werkgever geen lid is van de BPW en dus geen aanspraak mag maken op de afspraken die in de cao gemaakt zijn ten gunste van de werkgever. Let in dit geval wel op mogelijke addertjes onder het gras, want zonder lidmaatschap van de BPW is er geen automatische cao-overeenkomst.  

Wanneer je werkgever besluit om geen cao meer te volgen of het BPW-lidmaatschap stop te zetten, dan blijft voor de werknemer de cao van dat moment van kracht. Nieuwe cao-afspraken zullen niet worden doorgevoerd, maar, tot er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten is, blijft je huidige contract wel cao gebonden. Wees je hier dus van bewust en teken nooit zomaar een nieuw contract. Uiteraard kan je altijd contact opnemen met de BPL mocht een dergelijke situatie zich voordoen.