Is de cao een keuzemenu?

Het simpele antwoord is ‘Nee, de cao is géén keuzemenu’. Werkgevers die lid zijn van de BPW moeten de cao naleven en daarmee zijn dus alle afspraken zoals ze in de cao opgenomen zijn geldig voor alle werknemers van de betreffende praktijk (zonder uitzonderingen!). En let op, onze cao is een minimum cao, dus hierbij geldt: méér mag altijd, maar minder mag niet. Er zijn echter twee kanttekeningen te plaatsen bij dit simpele antwoord.

Ten eerste is het zo dat er voor bepaalde onderdelen wel degelijk keuze opties zijn voor werkgever en werknemer. Een goed voorbeeld hiervan is de dienstvergoeding. Er worden verschillende rekenmethodes beschreven in de cao, elk met hun eigen voor- en nadelen. Hier kan de werkgever, liefst in overleg met zijn of haar werknemers, dus een keuze in maken. Deze keuzeopties zijn de afgelopen jaren in de cao opgenomen om meer flexibiliteit te bieden binnen de cao. Ook is het de bedoeling om door het geven van praktische voorbeelden werkgevers en werknemers te stimuleren om eens na te denken over alternatieve oplossingen voor bepaalde vraagstukken binnen de praktijk.

De tweede kanttekening betreft de praktijken die géén lid zijn van de BPW. Helaas is er nog steeds best een groot aantal praktijken geen lid van de BPW. Het goede nieuws is dan wel weer dat zij voor het overgrote deel wél de cao volgen. Hier zit echter wel een addertje onder het gras. Het salaris overnemen uit de cao is één ding, maar de rest van de voorwaarden goed regelen is een heel ander punt. Hier komt het aan op de kleine lettertjes in je arbeidsovereenkomst. Staat er ‘salaris en arbeidsvoorwaarden via cao dierenartsen’, dan zit je goed. Alle bepalingen in de cao zijn dan onderdeel van jouw contract en dus ook op jou van toepassing. Als er alleen staat ‘salaris volgens cao dierenartsen’ of erger nog, er wordt alleen een bedrag genoemd, dan geldt het dus alleen voor je salaris. In het laatste geval heb je zelfs geen recht op loonsverhoging als er met de nieuwe cao afspraken een loonsverhoging afgesproken is! Je enige vangnet in dit soort situaties is de wet. Gelukkig is er een aantal zaken bij wet geregeld (bijvoorbeeld maximum arbeidstijden, regels omtrent zwangerschapsverlof en ziekteverlof). Hier heb je dan ook altijd recht op, of dit nu in je contract staat of niet. In de cao proberen we echter betere afspraken te maken. Het loont dus om bij een nieuwe baan goed op te letten of de cao al gevolgd wordt door de praktijk of anders op te laten nemen in je contract dat de cao op jou van toepassing is. Mocht je werkgever geen lid zijn van de BPW: vraag dan eens waarom niet? Uiteindelijk zijn we allen gebaat bij meer draagvlak voor de cao en misschien kan deze dan zelfs uiteindelijk bindend verklaard kan worden waardoor deze voor alle dierenartsen in loondienst gaat gelden. Dan gelden er gelijke minimum afspraken voor iedereen. En onthoudt, we hebben te maken met een minimum cao: méér mag altijd!