Collectieve DAS rechtsbijstandverzekering voor BPL Premium-leden.

DAS Consument & Wonen

De polisvoorwaarden bestaan uit 2 gedeeltes: de algemene polisvoorwaarden die op elke verzekering van DAS toepasbaar zijn en de bijzondere polisvoorwaarden die toegespitst zijn op de module consument & wonen voor premium-leden.

Algemene polisvoorwaarden

Je krijgt juridische hulp van een juridisch specialist die in dienst is van DAS. Dit kan ook een advocaat zijn die in loondienst is van DAS. De juridisch specialist overlegt met jou over de manier waarop jouw conflict wordt behandeld en hij informeert je of dat wat jij wenst haalbaar is. Als DAS het noodzakelijk vindt dan kunnen zij een externe deskundige inschakelen (bijvoorbeeld een schade-expert, belastingdeskundige of medisch adviseur bij letselschade), dit mag je niet zelf doen. Je krijgt alleen juridische hulp van DAS als er volgens DAS een redelijke kans bestaat dat je gelijk krijgt.

In plaats van juridische hulp mag DAS je ook een bedrag betalen. Dat doet DAS alleen als de kosten van de juridische hulp hoger kunnen worden dan het bedrag dat jij van de tegenpartij kunt krijgen. DAS betaalt dan het bedrag dat je van de tegenpartij zou hebben gekregen. DAS betaalt de kosten voor juridische hulp. Voor interne kosten (juridisch specialisten in dienst van DAS) geldt een onbeperkte vergoeding. Voor externe kosten kan een maximumbedrag vergoed worden (extern kostenmaximum), dit bedrag wordt vooraf met jou afgesproken en DAS betaalt de externe deskundigen alleen wanneer zij deze zelf inschakelen (dus niet als jij zelf een externe deskundige inschakelt).

Bijzondere polisvoorwaarden

De verzekering geldt voor alle personen die bij het premium-lid in huis wonen, dus niet alleen voor jou, maar ook voor je huisgenoten. Dit geldt alleen voor leden die in Nederland wonen. De meeverzekerde personen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als het premium-lid zelf.

Een premium-lid kan juridische hulp krijgen bij een conflict over iets wat hem/haar als privépersoon overkomen is of wat hij/zij als privépersoon heeft gedaan. Dit geldt voor iemand die in loondienst werkt of als ambtenaar, en niet voor ZZP-ers of zelfstandig ondernemers. Voor veel conflicten geldt dat de verzekerde alleen juridische hulp krijgt als zijn/haar belang hoger is dan het minimum belang. Het belang is het bedragwaarover het conflict gaat. Ook kan er sprake zijn van een kostenmaximum dat gedekt wordt.

In het dekkingsoverzicht staan voorbeelden vermeld van situaties waarvoor de dekking geldt (bijvoorbeeld schade en letsel in het verkeer, schade aan persoon en persoonlijke eigendommen en gezondheid en letsel (medische fouten)). Hierbij staat ook vermeld of er sprake is van een minimumbelang en/of kostenmaximum en hoe hoog deze zijn. En er staat vermeld in welke landen of gebieden een verzekerde hulp krijgt; bij veel situaties betreft het een werelddekking.

Wachttijd van de verzekering: De verzekering gaat per direct in, vanaf het moment dat wij je machtigingsformulier hebben ontvangen en je de je de bevestigingsmail van de BPL ontvangen hebt. De ingangsdatum is ook terug te vinden in je ledenaccount op onze website. Er is dus geen wachttijd voor de verzekering, wel moeten de feiten die tot het conflict hebben geleid plaatsgevonden hebben tijdens de looptijd van de verzekering.

Looptijd van de verzekering: De verzekering gaat per direct in, vanaf het moment van afsluiten en loopt voor onbepaalde tijd. De verzekering eindigt wanneer het lid deze opzegt. Opzeggen kan via de BPL en de opzegtermijn is één maand voor het einde van het kwartaal.

Kosten van de verzekering: De kosten zijn afhankelijk van welke betalingsoptie je kiest. Je kunt er voor kiezen om in één keer de kosten voor het hele jaar te betalen. De andere optie is om per kwartaal de kosten te betalen.

  • De kosten voor betaling per kwartaal bedragen €31,25 per kwartaal. Dat is €10,46 per maand.
  • De kosten voor eenmalige jaarlijkse betaling bedragen €101,50 per jaar. Dat is slechts €8,46 per maand.

Let op! Deze rechtsbijstandverzekering is gericht op Consument & Wonen en heeft dus betrekking op jou als persoon en iets dat je overkomt in een thuissituatie of buitenshuis. Deze verzekering biedt geen hulp bij arbeidsconflicten. Voor arbeidsconflicten kan je voor 1e en 2e lijns casussen terecht bij de BPL Helpdesk. Dit betekent dat wij je ondersteunen bij conflicten met je werkgever tot aan de rechtbank. Wij voorzien je van de juiste informatie, helpen je bij vraagstukken en geven advies in specifieke situaties. Mocht een conflict dusdanig onopgelost blijven dat het voor de rechter moet verschijnen (een 3e lijns casus), dan kan je alleen ondersteuning vanuit de BPL krijgen indien de zaak een grote kans van slagen heeft. Dit laatste geldt overigens voor allerechtsbijstandverzekeringen. Je huisgenoten kunnen helaas geen gebruik maken van de BPL Helpdesk.

Klik hier voor de volledige polisvoorwaarden: Algemene polisvoorwaarden en Bijzondere polisvoorwaarden