Cao artikel 3 - Proeftijd

Voorwaarden proeftijd

a. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden;  

b. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden; kan een proeftijd van een maand worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden; kan een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan 12 maanden.  

c. Uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst dient te blijken of er een proeftijd is overeengekomen en hoe lang die proeftijd duurt. 

Kort uitgelegd

Start je met een nieuwe baan, dan begin je meestal met een proeftijd. Het doel is jou en je werkgever met elkaar kennis te laten maken. Je werkgever bekijkt of jij bevalt als werknemer. Jij kijkt of je de baan echt leuk vindt. Een proefperiode is niet verplicht en kan 1 of 2 maanden duren. In een proefperiode kunnen jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst per direct stopzetten. Je hebt dus niet te maken met een opzegtermijn. Ook hoef je de reden van je ontslag niet op te geven. De kans is wel heel groot dat je geen WW-uitkering krijgt. Andersom hoeft je werkgever ook geen reden te geven voor ontslag in de proeftijd. Behalve wanneer je daar specifiek naar vraagt. Je werkgever mag je tijdens je proeftijd ook ontslaan als je ziek bent, maar niet omdat je ziek bent. De lengte van de proeftijd moet in je arbeidsovereenkomst (contract) staan en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. 

  • Arbeidsovereenkomst voor
  • Arbeidsovereenkomst van 6-12 maanden: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn. 
  • Arbeidsovereenkomst >12 maanden: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn.
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn.