Cao artikel 21 - Overuren en meeruren

In de cao wordt gesproken over overuren en meeruren. Dit roept altijd veel vragen op, zeker omdat het andere vergoedingen met zich meebrengt. Dat we allemaal hard werken en af en toe dus teveel uren maken is soms meer gewoonte dan uitzondering en daarom is het wel goed om te weten waar je het over hebt. Want wat zijn nou overuren en wat zijn meeruren? En wat heeft dit voor consequenties? Oftewel, krijg jij wat jij verdient?

Overuren en meeruren

Overuren worden beschouwd als de extra gewerkte uren die je levert buiten de 40u per week, gezien over een periode van 6 maanden. Tot die uren worden alle uren gerekend, van de echt gewerkte uren, de ziekte-uren, vakantie-uren, bijzonder verlof, nascholingsuren en compensatie in tijd. Als het gaat om het afronden van werkzaamheden dan telt het eerste half uur aansluitend aan je rooster niet mee. Meeruren daarentegen zijn de uren die een parttime werknemer werkt buiten het aantal contractueel afgesproken arbeidsuren. Dit houdt dus in dat de uren die je maakt boven je 30 uur contract niet gezien worden als overuur, maar als meeruur, totdat je de grens van 40 uur bereikt hebt. Ook hier geld een periode van 6 maanden.
Naast dit verschil in uitleg zit er ook een verschil in de vergoeding van overuren en meeruren.

Vergoeding overuren en meeruren

Overuren worden voor 150% vergoed, dit houdt in dat je anderhalf uur betaald krijgt wanneer je een uur overwerk hebt. Hiervan moet minimaal 100% in geld en 50% in tijd worden uitbetaald, tenzij dit anders overeengekomen is. Na de periode van 6 maanden hoort de werkgever het aantal openstaande overuren te berekenen welke in de daaropvolgende 3 maanden aan de werknemer in vrije tijd moeten worden toegekend. Is dit niet mogelijk dan moet je werkgever de overuren in de 4e maand uitbetalen. Het opnemen van de overuren voor vrije tijd gaat uiteraard in overleg met jou als werknemer, daarnaast is het ook mogelijk om te overleggen om de overuren nog te laten staan.

In het geval van meeruren dienen deze uitbetaald te worden meteen na de 6 maands periode waarover je de meeruren gewerkt hebt. Daarnaast bouw je over meeruren 8% vakantietoeslag en vakantietijd op. Deze toeslag krijg je uitbetaald bij je jaarlijkse vakantietoeslag of tegelijk met de uitbetaling van de meeruren. Daarnaast hoor je een vergoeding te krijgen voor het opbouwen van vakantietijd over je meeruren. Dit kan betekenen dat je een toeslag krijg in geld van 9,62% van je uurloon per meeruur, of dat je in overleg met de werkgever de opgebouwde toeslag in tijd opneemt. Deze dient je werkgever je dan in de komende 3 maanden te laten opnemen. Lukt het niet om ze op te nemen, dan moet de werkgever ze alsnog uitbetalen.

Een groot verschil dus tussen overuren en meeruren, mochten er na het lezen van dit stuk toch nog vragen zijn, schroom dan niet om contact met ons te zoeken!