Cao artikel 17 - Zwangerschap

Alle regels en welke rechten je hebt over het werken als zwangere staan vermeld in de Arbeidstijdenwet. Hierin kun je vinden wat je rechten zijn omtrent werktijden, diensten en pauzes. Onze cao komt hiermee overeen en er zijn geen aanvullende afspraken over gemaakt. 

Binnen twee weken na melding van de zwangerschap moet de werkgever met de werknemer in gesprek gaan over de consequenties van het werken voor de zwangerschap. Denk hierbij aan arbeidsrisico’s en het beperken hiervan en het aanpassen van werk- en rusttijden. De zwangere werknemer heeft recht op een regelmatig werk- en rusttijdenpatroon. Ze mag bijvoorbeeld niet meer dan 10 uur per dienst werken, niet meer dan gemiddeld 50 uur per week (in elke periode van 4 aaneengesloten weken) en gemiddeld niet meer dan 45 uur per week (in elke periode van 16 aaneengesloten weken) werken. Daarnaast kan ze niet verplicht worden mee te draaien in de nachtdiensten en krijgt ze de mogelijkheid om noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan onder werktijd (met behoud van loon). Eventueel kan overgegaan worden tot vervangende werkzaamheden of ziekmelding, in overleg met de zwangere werknemer. 

Daarnaast mag de zwangere werknemer geen werkzaamheden verrichten binnen 4-6 weken voor de verwachte bevallingsdatum (zwangerschapsverlof) en heeft na de bevalling recht op 10-12 weken bevallingsverlof. In totaal heeft ze recht op 16 weken verlof.