Cao artikel 12 - Vakantie en extra verlof

Vakantiedagen, altijd een veel besproken onderwerp, zeker in deze tijd. Want hoe zit het nou precies? Wettelijk gezien heb je recht op 20 vakantiedagen per kalenderjaar, dit is op basis van een fulltime aanstelling. Werk je echter volgens cao dan heb je recht op meer vakantiedagen, namelijk 25 (met doorbetaling). Je bouwt ze op over het aantal uur dat je werkt en dit wordt evenredig verrekend. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week dan heb je recht op de helft van de vakantiedagen in vergelijking met iemand die 40 uur per week werkt. Start je later in het jaar bij deze werkgever, dan heb je recht op het aantal vakantiedagen verrekend voor het aantal maanden dat je dat jaar zal werken. Begin je bijvoorbeeld in mei, dan heb je recht op de vakantiedagen die je in 8 maanden tijd zou opbouwen (dit zijn er 16,6 op basis van 40 uur contract). Tijdens zwangerschap en ziekte gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Ook bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid worden vakantiedagen volledig opgebouwd. Het is zelfs zo dat wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie deze ziektedagen je geen vakantiedagen mogen kosten. Dus, word je ziek tijdens je vakantie? Meld dit dan bij je werkgever zodat je de dagen op een ander moment kan opnemen.
 

Het inplannen van je vakantie moet worden goedgekeurd door je werkgever. Deze heeft het recht om een vakantie te weigeren vanwege zwaarwegende redenen (=ernstige verstoring van de bedrijfsvoering). Wanneer de werkgever niet binnen 4 weken na aanvraag, schriftelijk heeft doorgegeven dat de vakantie geweigerd wordt, is hij automatisch goedgekeurd. Wil je werkgever dat je, na goedkeuring, alsnog je vakantie wijzigt, dan moet hij je hiervoor vergoeden.

Je hebt recht op vakantie van maximaal 3 aaneengesloten weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan geldt een periode van 2 aaneengesloten weken, waarna je later in het jaar nogmaals recht hebt op een periode van 2 weken aaneengesloten vrij. De overige dagen worden in overleg opgenomen.

Wanneer je, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent om alle vakantiedagen op te maken mag je deze meenemen naar het volgende jaar. De wettelijke verplichte vakantiedagen (20 dagen op basis van een fulltime aanstelling) zijn 1 jaar langer geldig. Neem je deze dus mee, dan moet je ze binnen een jaar opmaken, anders komen ze alsnog te vervallen. De zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen (de 5 extra dagen op basis van fulltime aanstelling die je krijgt volgens cao) verjaren na 5 jaar. Je kunt er, per jaar, ook voor kiezen om maximaal 5 vakantiedagen te verkopen aan je werkgever en deze uit te laten betalen in plaats van op te nemen voor een vrije dag.
Heb je echter aan deze 25 dagen nog niet genoeg, dan kun je volgens de cao 5 extra dagen bijkopen, deze extra dagen worden geteld als onbetaald verlof. Het aanvragen en opnemen van deze extra dagen dient altijd in overleg met je werkgever gedaan te worden. Deze dagen vervallen in juni van het volgende jaar na aanschaf.

En hoe zit het dan wanneer je contract afloopt of opgezegd wordt? Wat doe je met je tot dan opgebouwde vakantiedagen? De tot dan toe opgebouwde en nog openstaande vakantiedagen mag je alsnog opnemen, in overleg met je werkgever. Wanneer je ervoor kiest om ze niet op te nemen, dient de werkgever de vakantiedagen uit te betalen. Op de dag waarop je contract afloopt, hoor je dan een verklaring te krijgen waarin gemeld wordt hoeveel dagen je nog tegoed hebt.