Cao 2020 definitief!

Vandaag kunnen we de definitieve cao tekst 2020 bekendmaken. Zoals jullie weten is maar een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd omdat we hard aan het werk zijn met de BPW, Vedias en Evidensia om tot een nieuwe cao te komen die nog breder gedragen wordt.
 
De volgende zaken zijn aangepast in de cao 2020:
- Collectieve salarisverhoging van 2,9% met daarbij aangepaste salaristabellen.
- Wijziging in de tekst met betrekking op de transitievergoeding, je hebt hier wettelijk nu al eerder recht op.
- Verduidelijking van de term inkomen in het geval van doorbetaling bij ziekte: Met het inkomen wordt bedoeld het gemiddelde van de bruto maandsalarissen + vakantietoeslag + eventuele structurele bonus + eventuele structurele vergoeding voor diensten / consignatie over de afgelopen twaalf maanden, voorafgaand aan de eerste ziektedag
 
Klik hier voor de link naar de cao 2020.
 
Met vragen over de cao en / of de gesprekken die in 2020 zullen plaatsvinden, kunnen jullie natuurijk bij ons terecht, info@bpl-dierenartsen.nl.
 
Het BPL bestuur.