Trudy van der Goes

Trudy van der Goes, penningmeester

 

Ik ben in 1990 afgestudeerd, heb een aantal jaren gewerkt in de gemengde praktijk en ik heb daarna tot 25 jaar na mijn afstuderen gewerkt als practicus in de gezelschapsdieren. Ik ben tevens  kattengedragsdeskundige en geef les aan aankomende kattengedragsdeskundigen. Ik ben lid vanaf de oprichting van de BPL en heb gezien dat er veel kan veranderen als werkgevers en werknemers samen afspraken maken over salariëring en arbeidsvoorwaarden. De komst van de cao was een grote stap voorwaarts. In de afgelopen jaren zijn een paar grote stappen gezet, ik denk dat we nog verder kunnen. Hopelijk bereiken we een keer de algemeen verbindende cao, zodat iedereen recht heeft op betere afspraken.  Als “oudere” dierenarts vertegenwoordig ik een groep die meer aan bod zou moeten komen. Mede met die groep in het achterhoofd denk ik dat we hard moeten werken aan arbeidsvoorwaarden die het voor iedereen haalbaar en prettig houden om te blijven werken in de praktijk.  Ik nodig alle “oudere” dierenartsen in loondienst van harte uit om actief deel te nemen aan de BPL.