BPL bestuur

Bestuursleden BPL

(Klik op een naam voor een cv met foto)

V.l.n.r. en v.b.n.b.: Esmee Smiet, Ron Jolij, Regine Gustings, Trudy van der Goes, Danse Sonneveld, Julie Swinkels,
Karina Beuving (niet op de foto), Annika Bieze (niet op de foto)

BPL bestuurders en opvolging

Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) is er voor de leden de mogelijkheid een nieuw bestuurslid te kiezen. Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het bestuur treedt af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster om de continuiteit binnen het bestuur zoveel mogelijk te handhaven. De aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar.

Hebt u ook interesse in een bestuursfunctie binnen de BPL? Laat het ons dan weten!

U kunt ons bereiken via info@bpl-dierenartsen.nl

Vriendelijke groet,
Bestuur BPL