BPL bestuur

Bestuursleden BPL

(Klik op een naam voor een CV met foto)

BPL bestuurders en opvolging

Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) is er voor de leden de mogelijkheid een nieuw bestuurslid te kiezen. Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Het bestuur treedt af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster om de continuiteit binnen het bestuur zoveel mogelijk te handhaven. De aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar.

Hebt u ook interesse in een bestuursfunctie binnen de BPL? Laat het ons dan weten!

U kunt ons bereiken via info@bpl-dierenartsen.nl of het postadres:

Secretariaat BPL
Postbus 85.175
3508 AD Utrecht

Vriendelijke groet,
 

Bestuur BPL